• Server-1
  • Server-2
  • Phóng to+
21,561
Không muốn bị mất việc thì phải chiều sếp
AX-233
[X]